Situacions especials

      El nostre cos experimenta canvis durant les diferents etapes de la vida. L’alimentació durant aquestes etapes és molt important per garantir els requeriments nutricionals durant els canvis fisiològics que experimentem, en especial, en el cas de les dones.

Alimentació durant l’embaràs. ?????????????????????????

El bon estat nutricional de la mare gestant garantirà l’adequada nutrició i desenvolupament del fetus. Mitjançant una alimentació equilibrada aconseguirem guanyar el pes recomanat, aconseguint unes bones reserves corporals sense que suposo un excedent de pes, i aportant tots aquells nutrients que són considerats essencials en aquesta etapa de la vida.

Amb un tractament individualitzat adaptaré l’alimentació de la mare gestant als requeriments energètics i nutricionals que necessiti, així com, si es dóna el cas, a les patologies derivades de l’embaràs, com pot ser la diabetis gestacional o la hipertensió.

Alimentació durant la lactància. 

L’alimentació de la mare lactant és molt important per la nutrició del nostre fill. Una mare ben alimentada suposarà que el nadó rebi correctament tots els aport de nutrients que necessita durant aquesta etapa tan important pel seu creixement.

Sabies que gran part de les reserves de greix que s’acumulen a la zona femoral, les dipossita el nostre cos per preparar-nos pel part i pel posterior alletament dels fills? Aquest greix és fàcilment mobilitzable durant la lactància, de manera que les dones que alleten, recuperen més ràpid i millor la figura que les que no ho fan, sobretot si la lactància dura més de 6 mesos.

Haig de beure més aigua per produir més llet? Tinc de prendre suplements de Calci? i de ferro? Són molts els dubtes de la mare lactant sobre l’alimentació que ha de seguir durant aquest període. La Teva Nutricionista pot ajudar-te a resoldre’ls.

Alimentació durant la menopausa.

Si ens pregunten quins són els canvis que s’experimenten durant la menopausa, de ben segur que la gran majoria respondrà: fogots, suor i canvis en el caràcter. I és cert, tots aquests aspectes són deguts a processos hormonals que tenen lloc en aquesta etapa de la vida de la dona.

Però sabíeu també que en aquesta etapa el nostre cos gasta menys energia per realitzar les mateixes activitats que fèiem abans? Això es tradueix en un augment de pes lent però constant tot i que mengem el mateix que abans.

Sabíeu també que els nivells de colesterol en sang es disparen?  Doncs si, la menopausa és responsable de tots aquests canvis.

Amb una correcta pauta alimentària que ens aporti tots els requeriments energètics i nutricionals que necessitem durant aquesta etapa i un estil de vida saludable, que inclogui la pràctica d’exercici físic regular, podem frenar tots aquests símptomes.

Alimentació per la gent gran.

chocolate-1510Amb l’edat, els diferents canvis fisiològics i bioquímics patits poden portar-nos a un risc nutricional. Durant aquesta etapa la pauta d’alimentació és molt important, ja que ha de garantir un correcte cobriment de les necessitats nutricionals i energètiques, així com la biodisponibilitat dels nutrients.

A banda d’aquestes necessitats, hem de tenir en compte la preparació dels aliments, l’elaboració de receptes fàcils però nutritives, les possibles modificacions de textura perquè siguin de fàcil deglució i digestió, i sense oblidar-nos de mantenir una adequada hidratació. Tot això, a més a més, pot estar unit a la necessitat d’adaptació de la dieta a una patologia.

Per aquest motiu, un tractament nutricional individualitzat és l’idoni per abordar tots els aspectes que cal tenir en compte durant aquesta etapa de la vida.

Informa’t i deixa que la Teva Nutricionista t’ajudi i et guií en les situacions que són noves per a tu.

PREUS

Primera visita: 50€.

Següents visites: 40€